Publikováno v Oznámení

dareckyOdMAS1Nevíme, jaký bude ten letošní školní rok. Jediná jistota je, že se celý život budeme neustále přizpůsobovat změnám a novým podmínkám. Někteří to zvládají lépe, někteří hůře, ale pořád se to učíme a zlepšujeme se.

Začátek školního roku 2021/22 nám zpříjemnila Místní akční skupina neboli MAS Rýmařovsko. Všichni žáci prvního stupně naší školy i všech ostatních škol Rýmařovska dostali do začátku malý dárek – pastelky a úkolníček se sovičkou Zvídalkou, která je maskotem MASky.

Publikováno v Metodik prevence

Bylo by pěkné, kdyby se nevyskytovalo domácí násilí, lidé nekončili závislí na drogách či nefinancovali tabákové koncerny. Bylo by hezké, kdyby nedocházelo k sexuálnímu predátorství, šikaně a agresivitě. Ale každoročně se uvedené a další rizikové jevy ve společnosti vyskytují. 

Aby jejich výskyt byl pokud možno v populaci co nejmenší, o to usilují různí lidé a různé instituce. Pedagogové a pedagogičtí pracovníci patří k nim. A také metodici prevence. Platí, že za výchovu dětí zodpovídají především rodiče a za jednání každého zodpovídá hlavně on sám, ale i metodici prevence na školách jsou k tomu, aby pomáhali předcházet či následně řešit, když něco vyjede z dobrých a bezpečných kolejí. 

Publikováno v Uncategorised

Vážení rodiče,

ve středu 1. 9. 2021 nastupují žáci do školy. Přijměte prosím několik informací, které s nástupem dětí souvisí.

Výuka bude 1. 9. probíhat od 8 do 9:40 hodin. Do školní jídelny na oběd je možné v tento den jít již od 10 do 11 hodin a následně od 11,30 do 13 hodin. V dalších dnech jídelna vydává stravu v běžném časovém režimu (informace naleznete na webu školy).

Školní družina funguje od prvního dne v běžném časovém režimu. Ráno od 6 do 8 hodin, odpoledne do 16 hodin.  

Od čtvrtku bude na škole výuka probíhat dle rozvrhu, který naleznete v systému Bakalářů.

S nástupem dětí do školy bohužel opět souvisí i covidová opatření, která jsou velmi podobná těm z konce školního roku.

Ve stručnosti uvádím zásadní:

·         Žáci se budou testovat (samotesty) antigenními testy v termínech 1. září, 6. září a 9. září. Poté by testování mohlo, za podmínky, že nebude odhaleno lokální ohnisko nákazy, skončit.

·         Testovat se nemusí žáci s dokončeným očkováním a žáci, kteří prodělali covid a od onemocnění neuběhlo ještě 180 dnů. Testovat se nemusí ani žáci, kteří se prokáží platným negativním testem z odběrového místa.

·         Žáci jsou ve třídách a během výuky bez roušek.

·         Ve společných prostorech školy nosí žáci roušky.

·         Na škole platí zvýšená hygienická opatření, dle nařízení MŠMT.

 

Vážení rodiče,

Přeji Vám i Vašim dětem, abyste letošní školní rok prožívali ve zdraví a pohodě.

 

                                                                                                     Jan Jablončík, ředitel školy