Org. školního roku

Organizace školního roku 2022/2023 na ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU (pdf)

 

Státní svátky ČR 2022

 

1. leden                Den obnovy samostatného českého státu

15. duben            Velký pátek

18. duben            Velikonoční pondělí

1. květen              Svátek práce

8. květen              Den vítězství

5. červenec          Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec          Den upálení Mistra Jana Husa

28. září                 Den české státnosti

28. říjen               Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad         Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince        Štědrý den

25. prosince        1. svátek vánoční

26. prosince        2. svátek vánoční

Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hod. dne předcházejícího a končí v 8 hod. dne následujícího po dni státního svátku.