Obecné informace

. Publikováno v Jídelna.

  

UPOZORNÉNÍ pro strávníky:

Od 1. dubna 2023 zvyšujeme ceny OBĚDŮ pro všechny strávníky školní jídelny. Tzn. včetně obědů pro cizí strávníky.

Žádáme strávníky o navýšení plateb. Děkujeme.

 

I. kategorie žáci  (7 -10 let)

běžná cena    29,- Kč (10%)                 plná cena 88,- Kč (15%)

Bezlepková strava:

plná cena       31,- Kč (10%)                plná cena  89,- Kč (15%)

svačinky Národní a 1. máje, 5. třída       21,- Kč

 

II. kategorie žáci  (11 - 14 let)

běžná cena     34,- Kč (10%)               plná cena   92,- Kč (15%)

Bezlepková strava:

běžná cena     36,- Kč (10%)               plná cena   94,- Kč (15%)

svačinky 5.třída           21,- Kč  (10%)

svačinky Jelínkova       26,- Kč  (10%)

 

III. kategorie žáci  (15 a více)

běžná cena     37,- Kč  (10%)               plná cena   96,- Kč (15%)

Bezlepková strava:

běžná cena     40,- Kč  (10%)               plná cena   99,- Kč  (15%)

Svačinky Jelínkova:      26,- Kč   (10%)

 

Cizí strávníci

běžná cena      96,- Kč  (10%)

běžná cena jídlonosič    96,- Kč (15%)

Bezlepková strava         99,- Kč  (10%)

Bezlepková strava jídlonosič      99,- Kč  (15%)

 

 

Zaměstnanci 

běžná cena       34,- Kč    (10%)      

plná cena          96,- Kč   ( 15%)

Bezlepková strava:

běžná cena        37,- Kč   (10%)

plná cena           99,-Kč    (15%) 

 

Školští senioři

běžná cena         37,- Kč    (10%)

Bezlepková strava:

běžná cena         40,- Kč    (10%)  

 

VSTUP do školní jídelny podléhá hygienickým předpisům.

KAŽDÝ  STRÁVNÍK je povinen použít dezinfekci na ruce před odběrem příborů a tácku.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

  

Provoz školní jídelny od  1. září 2023 je v běžném provozu podle organizačního řádu ŠJ a platných aktuálních hygienických předpisů MZCR.

Žáci se stravují po ukončení výuky. Výdej obědů je v časových intervalech od 11,3o do 14,oo hod.
Výdej dopoledních svačinek je od 9,3o do 10,oo hod.
 
Cizí strávníci do jídlonosiče si oběd vyzvedávají v čase od 11,oo do 11,3o hod.
 
Cizí strávníci konzumující oběd v jídelně se stravuji v čase od 12,oo do 12,3o hod. a od 13,oo do 13,3o hod.
  
  
Informace na tel.č. 554255130 Kalábová Lenka nebo 554255147 Čušková Renata

 

Vnítní řád školní výdejny

 

Vnitřní řád školní jídelny