Vážení rodiče, milí žáci, ctění pedagogové a pedagogičtí pracovníci, 1. září začal další z pravidelných každoročně se opakujících cyklů školní docházky připomínajících, že čas plyne a "není možné mu poručiti". Tak tomu bylo generace před námi a bude i po nás. Pro někoho je to nástup do prvního ročníku, pro někoho poslední rok na základní škole. Pro někoho znamená počátek učení na 2. stupni, pro jiného "jen" posun do vyššího ročníku. Vítáme Vás, ať už jste mezi prvními, či posledními. Přejeme Vám hodně úspěchů, přátelství a kvalitně, smysluplně prožitého společného času.

 

"Vzdělávání bez vzdělávání srdce není vzdělávání" 

   Vážení rodiče, zde máte k dispozici novou službu naší školy:

   Odkaz na službu:           Školní online pokladna

   Návod 1:    Návod k registraci pro rodiče (PDF)

   Návod 2:   Návod k platbě pro rodiče (PDF)

   Logo SP obdelnik 1 

Angličtina s cizinkou

. Publikováno v Školní akce

anglictinaSCizinkou4

Naše základní škola využila nabídky MAS RÝMAŘOVSKO o.p.s., obohatit výuku anglického jazyka návštěvou anglicky mluvící studentky z Ukrajiny. Není sice „rodilá mluvčí“, což bylo prvotním záměrem MAS, ale setkání s cizincem a praktické užití angličtiny bylo pro děti velkým přínosem.

Sympatická slečna Yuliia Koseryk zaujala děti nejen v naší škole, ale také v okolních základních školách v obcích Rýmařovska.

Původním záměrem byla konverzace s dětmi na prvním stupni. Ukázalo se, že Yuliia je schopná získat si i starší žáky a navštívila několikrát i druhý stupeň. Plánovali jsme její zapojení do výuky i v dalších hodinách až do konce školního roku, ale Yuliia bohužel změnila plány a odcestovala.

Potěšilo nás, že naše děti přirozeně reagovaly, spolupracovaly a nebály se komunikovat. Většina z nich poprvé v životě zažila pocit, že rozumí a jsou schopni se dorozumět s cizincem.

Děkujeme zaměstnancům MAS RÝMAŘOVSKO a realizačnímu týmu z projektu „Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608“ za možnost už podruhé zapojit do výuky „rodilou mluvčí“, tato aktivita velmi obohatila všechny zúčastněné.

 

Za vyučující AJ na ZŠ Jelínkova 1 Mgr. Petra Lambelin, Mgr. Marcela Tauferová a Mgr. Marie Valová

anglictinaSCizinkou

anglictinaSCizinkou2anglictinaSCizinkou3

evropskaUnieAMinisterstvoSkolstvi

rymarovsko

sova