Internet plný fake news aneb jak se orientovat v mediálních sděleních?

. Publikováno v Školní akce

V pátek 31. května 2019 se vybraní žáci 8. a 9. ročníků sešli ve třídě 8. C, aby zde absolvovali workshop Základy kritického přístupu k médiím. Vedli jej lektoři z Katedry mediálních a kulturních studií a žurnalistiky na FF UP Miroslav Liebicher, Věra Bartalosová a Krystýna Dolínková.

Žáci se interaktivní formou seznámili s tím, jak vypadá pracovní den v životě novináře a jak vzniká mediální sdělení, jejichž výslednou podobu vídáme pravidelně v televizním vysílání, v novinách či na internetu. Na konkrétních ukázkách mohli sami posoudit, jak se informace o stejné události liší v souvislosti s tím, zda jej vysílá ČT, Prima nebo další televizní stanice.

S podobným problémem se čím dál častěji setkáváme i na internetu. Každý den stojíme před stejnou otázkou: Můžeme informacím uvedeným na internetu věřit, nebo se jedná o tzv. fake news? A jak zabránit tomu, aby s námi bylo skrze média manipulováno? Účastníci workshopu dostali možnost ověřit si důvěryhodnost různých informačních kanálů v praxi.

Aby byl zdroj informací důvěryhodný, musí totiž splňovat následující kritéria:

1) Za textem na internetu stojí redakce, která obsah kriticky posoudila.

2) U textu je uvedeno jméno autora.

3) Ve sdělení dostaly prostor k vyjádření všechny zúčastněné strany.

Během workshopu nechyběla možnost klást otázky. Žáky nejvíce zajímalo, jak vypadá v praxi práce mediální analytičky, jak se lektorům daří zachovat neutrální postoj a zda by k médiím přistupovali jinak, kdyby za sebou neměli odpovídající vzdělání. Díky aktivní debatě se nám délka trvání protáhla o další vyučovací hodinu, ale vzhledem k aktuálnosti tématu a živé diskuzi si to seminář zasloužil.

Všichni jsme si z workshopu odnesli ponaučení, že ne vše, co se napíše nebo řekne v médiích, je nutně pravdivé. Napříště už si ale dokážeme zjistit více informací o zdroji a podle toho posoudit důvěryhodnost mediálních sdělení. A jak jste na tom vy? Svoji mediální gramotnost si můžete otestovat na https://mqtester.jsns.cz/