Ocenění pro Základní školu Rýmařov

. Publikováno v Projekt Naši přátelé.

nasipratele1K plejádě rozličných událostí a společných setkání, k pestrým korálkům postupně navlékaným na šňůrku, k barevnému kaleidoskopu akcí, výletů a také sportovních přátelských utkání by se mohlo, a také bylo, přirovnáno obrovské množství aktivit, které absolvovaly děti za Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 za téměř patnáctileté trvání družby s První základní školou Marie Curie z polského Ozimku.

Naše družba začala v květnu 2008, když jsme se společně zúčastnili oslav Mezinárodního dne dětí, (projekt realizovalo Město Rýmařov) a užili jsme si nejen sportu, ale i zábavy -atletické klání, bazén, diskotéka; výletů -Pradědova galerie v Jiříkově, hrad Sovinec, Bruntál....

Další projekt už jsme v lednu 2009 realizovali sami a za vydatné pomoci finanční dotace z EU fondu jsme pro naše i polské děti uspořádali Mezinárodní lyžařskou školičku na chatě Kurzovní pod Pradědem. Mezitím jsme ovšem ještě stihli na podzim zajet do Ozimku, kde jsme v rámci ekologického projektu jejich ZŠ navštívili ekofarmu Jabloňový sad, podnikli cyklovýletdo JuraParku v Krasiejówě a zaplavali si v bazénu v Opoli.

A pak už to běželo „jako na drátku“: 2009 projekt S přáteli za sportem, poznáním a lidovou tradicí; a následovaly další, v jejichž rámci měly děti společné Vánoce, organizovaly se florbalové turnaje, hry s kin - ballem, parkour, běžky, orientační běh, koloběžky a návštěvy -ostravská Zoo a Hvězdárna, bylo spaní v obou školách, výlety na Praděd, Slezskou Hartu, ekodílna, besedy, malování v plenéru i ve školním ateliéru, o spoustě nově navázaných kamarádství ani nemluvě.

nasipratele2

Nelze vyjmenovat všechny akce, na to by nestačil jeden článek, ani zmínit všechna místa, kde všude jsme byli, neodpustím si alespoň: Olomouc, Opava, Zámek Moszna, Dlouhé Stráně, Velké Losiny, Ozimek (mnohokrát), Opole...a nelze ani vyjmenovat tu dlouhou řadu realizátorů projektů a všech zúčastněných osob našich škol, jak v Rýmařově, tak v Ozimku -organizujících, projektujících a všemožně podporujících celou dobu toto naše počínání, zkrátka všech, kteří pomáhali, a kterým samozřejmě patří obrovský dík. Ať již škola realizovala vlastní projekty, nebo se podílela na projektech Města Rýmařova, SVČ či Města Ozimku, vždy to byla vydařená setkání, která si všichni užili a já bych jim do budoucna chtěla popřát mnoho dalších přínosných setkání a akcí.

nasipratele3

Na závěr bych ráda zmínila, že výše zmíněné, které je opravdu plodem neutuchajícího entuziasmu a spousty dobrovolně obětovaného času, nezůstalo bez povšimnutí a bylo již dvakrát oceněno Euroregionem Praděd „za mimořádný přínos v rozvoji přeshraničních partnerských vztahů“. Petra Mížová, autor fotografií – archiv ZŠ Rýmařov

nasipratele4

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více nebo zavzpomínat: 

https://m.facebook.com/profile.php?id=100069057225268

https://www.zsrymarov.cz/projekty/projekt-nasi-pratele - fota, videa

Mgr. Petra Mížová

DALŠÍ FOTO ( POUZE MALÝ VÝBĚR K SUMARIZUJÍCÍMU ČLÁNKU)