Nové telefony na třídní učitele

Vážení rodiče a žáci,
vezměte prosím v patrnost, že došlo ke změně služebních telefonních čísel na třídní uřitele, tabulku naleznete zde: Nová telefonní čísla
 
 

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně platí od 1. května 2024

Podrobnosti ve Školním řádu

 

Seznam přijatých prvňáčků

Dny ředitelského volna ve školním roce 2016/2017

Napsal Administrator. Publikováno v Oznámení

Podle §24, odstavec 2, zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) může ředitel školy v období školního vyučování ze závažných důvodů, zejména technických a organizačních, vyhlásit pro žáky školy nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Ve školním roce 2016/2017 jsou na naší Základní škole Rýmařov plánovány následující dny ředitelského volna:

18. listopadu 2016

21. a 22. prosince 2016

Základní škola Rýmařov získala v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání možnost uskutečnit během dvou školních roků projekt s názvem Profesní rozvoj pedagogů. Ve dnech ředitelského volna pro žáky školy budou učitelé absolvovat vzdělávací akce a školení. Je pravděpodobné, že ve druhém pololetí letošního školního roku vznikne stejný organizační důvod pro dny ředitelského volna.

Případný termín by byl upřesněn začátkem roku 2017.

Vedení školy

 

Soutěž - ABAKU

Napsal Administrator. Publikováno v Oznámení

23. 11. 2015 se na naší škole uskuteční školní kolo v soutěži ABAKU. Je to něco jako Scrabble, ale s čísly. Žáci druhého stupně se s jeho pravidly mohli seznámit v průběhu hodin matematiky. A tak teď se uvidí, kdo je v této hře jejlepší na škole. Zájemci se mohou napsat na nástěnku matematiky v druhém mezipatře.

Petr Palla, Markéta Míčková

Naše škola vybudovala WIFI síť

Napsal Administrator. Publikováno v Oznámení

Vážení rodiče,

naše škola vybudovala na budovách 1.máje 32, 1.máje 30 a Národní 15 školní Wi-Fi síť pro účely výuky, ale i pro potřeby žáků o přestávkách.

Přístup a zabezpečení na tuto síť je na všech budovách školy omezen pro žáky na dobu od 7,30 h do 12,30 h. Každý žák, který bude mít „souhlas“ - podpis rodičů, obdrží od vedení školy přístupový kód k této síti.

vedení školy ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1