Nové telefony na třídní učitele

Vážení rodiče a žáci,
vezměte prosím v patrnost, že došlo ke změně služebních telefonních čísel na třídní uřitele, tabulku naleznete zde: Nová telefonní čísla
 
 

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně platí od 1. května 2024

Podrobnosti ve Školním řádu

 

Seznam přijatých prvňáčků

Prevence je předcházení vzniku rizikového jednání

. Publikováno v Metodik prevence.

prevenceBylo by pěkné, kdyby se nevyskytovalo domácí násilí, lidé nekončili závislí na drogách či nefinancovali tabákové koncerny. Bylo by hezké, kdyby nedocházelo k sexuálnímu predátorství, šikaně a agresivitě. Ale každoročně se uvedené a další rizikové jevy ve společnosti vyskytují. 

 

Aby jejich výskyt byl pokud možno v populaci co nejmenší, o to usilují různí lidé a různé instituce. Pedagogové a pedagogičtí pracovníci patří k nim. A také metodici prevence. Platí, že za výchovu dětí zodpovídají především rodiče a za jednání každého zodpovídá hlavně on sám, ale i metodici prevence na školách jsou k tomu, aby pomáhali předcházet či následně řešit, když něco vyjede z dobrých a bezpečných kolejí. 

I na naší škole, která je relativně veliká v porovnání s většinou škol v ČR, a kterou prochází většina školou povinné populace v Rýmařově a okolí, se ony zmíněné rizikové jevy občas v určité míře vyskytují. 

1) Absence

V minulém roce, zjevně kvůli online výuce způsobené COVID-19,  a některým jejím specifikům, se nejvíce řešila absence. Tedy zameškané či neomluvené hodiny. Je dobré si to velmi hlídat a třídní učitelé Vám připomenou pravidla omlouvání stanovená školním řádem. Většina případů se buď vyřešila nebo skončila  popř. nějakým kázeňským opatřením, ale objevily se i případy, které byly následně řešeny s OSPODem (Orgán sociálně právní ochrany dětí).

2) Nevhodné jednání, šikana a kyberšikana

Dalším jevem, který se dostal až k metodikům, bylo občasné nevhodné chování agresivního charakteru. To na naší škole netolerujeme. Pokud je nám toto jednání ohlášeno či je nějak objeveno, vždy se tím důkladně zabýváme, aby naše škola byla bezpečným místem pro všechny žáky. 

 

 

V průběhu roku vás preventisté, třídní učitelé na třídnických hodinách, odborníci z podpůrných organizací či Policie ČR budou seznamovat s nebezpečími a úskalími dalších rizikových jevů.

- Návykové látky

- Netolismus

- Trestní odpovědnost 

- Poruchy příjmu potravy

- Sexting

Takže "chovejme se slušně a žijme zdravě!"

S pozdravem

Jiří Krupa

metodik prevence

PS: V případě jakýchkoliv problémů se obracejte na třídní učitele nebo metodiky prevence, a nebuďte lhostejní, ani když se nějaké bezpráví neděje přímo vám, ale například vašemu spolužáku či spolužačce. 

 

Mgr. Jana Kroutilová, metodik prevence pro 1.stupeň

Marcela Machová, asistent metodika prevence