Důležité informace týkající se provozu školy v tomto období

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál vyhlašuje  výběrové řízení na místo 

vedoucí školní jídelny

Podrobnosti v přiloženém souboru pdf  ZDE

Pozvánka - Zápis do 1. ročníků 2022/23

Přikládáme ještě poslední termín zápisu, tentokrát pro ukrajinské děti:

pozvankanazapisukrajinsky

Projektový den na 2. stupni

. Publikováno v Školní akce

navsteva2stupneUčitelé z vyššího stupně ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 připravili pro žáky 5. ročníků Projektový den na 2. stupni. Akce probíhala ve dvou etapách.
 
Při první návštěvě se páťáci seznámili s prostředím školy. Ve sklepních prostorech si prohlédli dílnu vybavenou moderním nářadím a prakticky si vyzkoušeli uříznout a opracovat kousek dřeva. Následovala výuka tělesné výuky, ve které je pan učitel seznámil s novými disciplínami a náčiními. Nejvíce se jim líbila cvičení s motorickým padákem a gymnastika na nafukovacích airtracích. Po svačině je čekala zábava v odborných učebnách biologie, chemie a fyziky. Jako detektivové snímali otisky prstů, pod mikroskopem pozorovali části těl živočichů a s pomocí pet lahví prováděli několik zajímavých pokusů. Dopolední program uplynul jako voda a spokojení žáci se již těšili na další setkání.
 
Druhá etapa projektového dne probíhala v prostorách Městské knihovny Rýmařov a budovy ZŠ Jelínkova 1. Žáci si vyzkoušeli konverzaci v německém jazyce, na jednotlivých stanovištích plnili úkoly, ze kterých získávali nové vědomosti. Po hravé hodině cizího jazyka se všichni přesunuli do společných prostor SVČ, kde se  v kuchyni učili  připravit kanapky, zdobili dezert a míchali ovocný drink. Po výborném občerstvení jsme spěchali do ZŠ, kde žáky čekala praktická výuka chemie a biologie. Učitelé jim připravili potřebné materiály k jednoduchým pokusům, díky kterým objevili, co vše dokážou kvasinky a jak vzniká oxid uhličitý. Úžasným způsobem dětem poskytli praktické učení s názorným předvedením teorie v praxi.
 
Děkuji všem pedagogům, kteří zábavnou formou a vlídným vedením seznámili naše "malé žáčky" s výukou na 2.stupni. Z ohlasů žáků to byla velmi příjemná akce, která ulehčí přechod z 1.stupně na 2. stupeň.
 
Mgr. Jana Kroutilová