A zase jsme šplhali...

Kategorie: Šplh
Napsal Administrator

Začátkem května proběhla na nižším stupni  dvě školní kola ve šplhu na tyči. Nejlepší šplhači byli vybráni, aby nás reprezentovali v kole okrskovém, které se konalo 18.5.

V tělocvičně na 1. máje 32. Žáci bojovali statečně  a urputně, patří jim poděkování i velká gratulace  .

Našimi soupeři byli šplhači z Horního Města a Břidličné, kteří neodjeli bez medailí. Pozvání přijala i ZŠ ze Školního náměstí, bohužel se nakonec z důvodu nemoci nezúčastnila.

Děkuji všem závodníkům, trenérům i kolegům, kteří s organizací závodů pomáhali.

Sekaninová Pavla

 

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich