Upozornění v souvislosti s omezením provozu škol

1. V závislosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR nebude na naší škole počínaje 16. 3. 2020 probíhat výuka žáků, a to až do odvolání. Od 16. do 18.3. 2020 pošlou učitelé informace k domácí přípravě dětí přes elektronickou žákovskou knížku nebo emailem.
2. Ve stejnou dobu nebude zajištěno stravování dětí ve školní jídelně.
3. Pokud bude někdo z rodičů potřebovat vystavit OČR (Ošetřování člena rodiny), může se telefonicky obrátit na paní G.Šimkovou v kanceláři školy na Jelínkově 1, (tel: 554255111).
4. Tělocvičny a jídelna budou zavřeny do 24.3. 2020
 
 Další informace budeme dále zveřejňovat v závislosti na vývoji situace.
 
Vedení ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Pokyny k Zápisu do 1. tříd

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

Zápis dětí do 1.roč. pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR k ochraně obyvatelstva před rozšířením onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisu pro školní rok 2020/2021.

Zápis do Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 bude probíhat bez přítomnosti dětí od 7. 4. do 24. 4. 2020. Zákonní zástupci podají řádně vyplněnou přihlášku k zápisu bez osobní přítomnosti ve škole několika způsoby, buď do datové schránky školy, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně do poštovní schránky školy na budově ZŠ Jelínkova 1, Rýmařov.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, ve stejném období a stejnou formou doručí vyplněné formuláře k odkladu, tj. žádost o odklad školní docházky, vyjádření školského poradenského zařízení /PPP,SPC/ a vyjádření dětského lékaře.

Pokud poradenské zařízení z časových důvodů vyjádření nevydá, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doručení školského poradenského zařízení.

Formuláře si mohou rodiče stáhnout na webových stránkách školy www.zsrymarov.cz – zápis do 1.ročníku.

vedení ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Dokumenty: Žádost o odkladŽádost o přijetí 

Výuka online

On-line výuka
Vážení rodiče, žáci, od pondělí 30. března 2020 začíná na naší škole on-line výuka. Odpovědnost za výuku přebírá zase v co největší míře škola a naši učitelé.
Výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu v lekcích. Rozvrh se dozvíte zde na webu (Rozvrhy tříd - pdf ) a prostřednictvím třídních učitelů, kteří rozvrh zašlou na školní účty žáků.
Výuka bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu:
1. stupeň - každý den v týdnu:
  • 1. lekce 8,30 - 8,55 /platí pro 1.- 5.roč./
  • 2. lekce 9,30 - 9,55 /platí pro 1.- 5.roč./
  • 3. lekce 10,30 - 10,55 / platí pro 3. - 5.roč./
2. stupeň - každý den v týdnu:
  • 1. lekce 9,00 - 9,25 
  • 2. lekce 10,00 - 10,25
  • 3. lekce 11,00 - 11,25
  • 4. lekce 12,00 - 12,25
Pozn. Pozor, v nových rozvrzích on-line výuky jsou uvedeny časy nastavené pro běžnou (prezenční) výuku a ty v tuto chvíli NEPLATÍ!
Řiďte se výše uvedeným harmonogramem. Jedna lekce trvá vždy 25 minut.
 
Důležité:
Pro on-line výuku je nezbytné používat školní žákovský účet, tedy Gmail ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do účtu se žáci měli během tohoto týdne přihlásit dle pokynů v Bakalářích.
Dále bude třeba mít připojení na internet a při ruce některé z chytrých zařízení: 
    - PC (nejlépe vybavené web kamerou - není nezbytná, mikrofonem, reproduktory nebo sluchátky), 
    - notebook - většinou má web kameru i reproduktory integrované v sobě, 
    - tablet android nebo iPad - mají v sobě kameru i mikrofon, 
    - mobil - není příliš vhodný pro malé zobrazení, ale není-li jiná možnost, dá se použít.
 
Další informace budeme přidávat průběžně.
 
Vážení rodiče, žáci, prosíme Vás o trpělivost a toleranci při zavádění nových systémů do praxe.
 
Budete-li mít nějaké dotazy, kontaktujte prosím třídní učitele na mailu. 
 
Mgr. Jan Jablončík
ředitel školy
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
Rýmařov 795 01
tel. 554 255 113
IČO 00852635

Post bellum…aneb jak jsme natáčeli pamětníka

. Publikováno v Školní akce

 …a tak jsme vybaveni audio a videotechnikou nastoupili do školního mikrobusu, abychom se vydali vstříc neznámému dobrodružství, abychom toho dne mohli udělat další malý krok pro lidstvo.

Tím ale jeden velký a důležitý  krok k poznání a seznámení se s dosud neznámým. Vyjeli jsme tedy, abychom pokročili se samotnou realizací projektu Paměti národa v hledání a získávání informací od lidí, kteří pamatují o něco víc, než  bychom  si mohli jen představit. Cílem byla vesnička Moravice, kde jsme navštívili paní Annu Hladkou, která již byla svůj příběh vyprávět žákům loňského devátého ročníku. My jsme však měli za cíl natočit a nafilmovat její příběh a sestavit tak dokument jejího zajímavého života.

Těsně před desátou hodinou sedmého února jsme plni očekávání přestoupili práh jejího domku. Přivítala nás paní plná neuvěřitelného optimismu a radosti ze života. Chvíli trvalo, než jsme si všichni našli svá místa kolem stolu, než nastavilo se audio i videozařízení a než začala ta pravá dokumentace vzpomínek, které prostřednictvím otázek žáků odrážely někdy nejednoduchý příběh člověka se vzpomínkami na časy dávno minulé. Tak otázky byly nahrazovány dalšími a dalšími.

Nakonec se podařilo nahrát více než sedmdesát minut vzpomínek, z nichž některé v očích žáků prozradily dojetí přítomností slz. I takové však může být, když posloucháte historii jednoho člověka. Mnozí možná spílají dnešní generaci za to, že jsou tak necitliví k minulosti, že je nezajímá a možná i mnohá další že. Za těchto sedm deváťáků však mohu říct, že asi netýká se to všech. To vše si ale dokonale uvědomíte až ve chvíli, kdy právě tito zástupci mladé generace řeknou, že tohle by měli slyšet všichni žáci na naší škole. A docela možná i na školách všech. Že právě tento osobní kontakt je někdy pro duši mnohem důležitější než neživé stránky v učebnici.

Co by to bylo za událost, kdyby na závěr se nezačalo na stole objevovat občerstvení v podobě bábovky, sladkého řezu, oplatků a výborného ovocného čaje. A pak ještě další a další pozoruhodné vzpomínky. Nakonec právě takto sladce se skončila premiéra života možná budoucích redaktorů hledajících nová svědectví o naší minulosti.

 

Mgr. Ivo Janoušek