A jaké byly letošní Šibřinky 2019?

. Publikováno v Školní akce

Byly úžasné, byly pyžamové, konaly se v netradičním termínu a dalo by se o nich napsat ještě mnoho slov, ale nejlíp uděláte, když se podíváte na video se sestřihem různých momentů z nich.

Poděkování, a veliké, patří:

 

celému organizačnímu týmu – především žákům 9. A i 9. B, kteří zajistili výzdobu a její instalaci v tělocvičně, za vydatného přispění 8. C a 7. B - ti kompletovali koláže; dalším deváťákům, kteří nahráli kvantum hudby, na kterou se skvěle tančilo; DJ JM, který hudbu téměř profesionálně pouštěl; komisi kolegů učitelů za výběr nejlepších kostýmů, dalším obětavým kolegům za péči o hladký průběh celé akce a společný úklid po ní (v doprovodu úžasně akční skupiny kluků z 9. B) a pochopitelně i vedení naší základní školy, bez jehož materiální i morální podpory by žádné šibřinky ani být nemohly!

Děkujeme!!!

A jestli jste to letos nestihli, tak přijďte třeba za rok.

Petra Mížová