Projekt POST BELLUM, aneb hledání pamětníků z cyklu Příběhy našich sousedů.

. Publikováno v Školní akce

Projekt, do kterého se přihlásili žáci ZŠ Jelínkova 1, je vzdělávacím projektem nadace Paměti národa, v němž je v současné době zapojeno asi 3000 žáků z 61 škol v celé republice a jehož úkolem je hledat příběhy a jejich nositele, tedy ty, kteří je skutečně ve svých životech mohli sami prožít. 

 

Zatím tímto způsobem spatřilo světlo světa 570 nezapomenutelných pamětnických příběhů. Nejedná se zde tedy o projekt jen pro školy základní, ale je určen i pro odpovídající věkovou kategorii víceletých gymnázií. Celé toto snažení si dává za úkol vyhledávat pamětníky významných událostí historie, ve spolupráci s koordinátorem projektu tyto pamětníky kontaktovat, dozvědět se více právě o jeho příběhu vztahujícím se k mezním chvílím dějin (2. světová válka, holokaust, koncentrační tábory, únor 48 atd.), natočit jejich celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž.

Nejde zde jen o historii samotnou, hlavní je takto poukázat na tematiku demokracie a tematiku lidských práv tolikrát v historii pošlapávanou a totalitními systémy deformovanou. Žádná učebnice totiž nedokáže inspirovat a aktivizovat nejen mladého člověka tolik jako skutečně vyprávěný příběh nepostrádající onu syrovost bolesti, utrpení a strádání. Syrovost s tolika otázkami, z nichž mnohé nikdy nenaleznou klid v možné odpovědi. Syrovost pravé a odhalené skutečnosti. A zvláště u mladých lidí vyrůstajících dnes mimo jakýkoliv totalitní systém je takto nutné připomínat si události, které v tak nedávných etapách našich dějin byly bolestivé a strastiplné ve svých jedinečných příbězích. V příbězích obyčejně neobyčejných lidí, kterým jevětšinou mezi osmdesáti a devadesáti lety. Jen tak nechat promlouvat dávné chvíle někdy možná raději vytěsňované z jejich mysli. Je tak tedy nezbytné je vyzpovídat s jejich dosud tajnými vzpomínkami, než právě ty budou navždy tomuto světu ztraceny a definitivně zapomenuty, aniž by mohly být možná i ony tím zvednutým ukazováčkem. Výstrahou před zapomínáním, výstrahou před zapomenutím. A nejen výše uvedené je zamýšleným výsledkem všeho snažení.

Nedílnou součástí je i prohloubení a obnovování mezigeneračních vztahů často dnes narušovaných spěchem plynoucích dní, dále pak budování sousedské vzájemnosti, probouzení tolik důležité hodnotové výchovy a v neposlední řadě i nutná orientace v novodobých dějinách. Žáci pak mohou uplatnit dnes tolik potřebné měkké dovednosti, mezi které patří dovednosti práce v týmu, schopnost dokončit obtížný úkol, umění kritického myšlení, rozvoj sebedůvěry a empatie.

Na závěr bych chtěl vyjádřit dík všem žákům, kteří se do projektu zapojí a zaměří část svých sil k práci, která snad pro ně bude nejen smysluplnou činností, ale současně pro ně může být i vítanou zábavou a zdrojem nových a neobvyklých zážitků. Dík zde však nemůže patřit jen žákům, ale všem, kteří ve svém okolí znají právě ony námi hledané pamětníky, kteří by byli ochotni vrátit se do minulosti a otevřít prostřednictvím tohoto projektu knihu svého nezapomenutelného příběhu.

                                                                                                                                                               Mgr. Ivo Janoušek

Výzva: prosíme všechny, kteří nám chtějí a mohou pomoci s hledáním pamětníků dávných dní, aby nás kontaktovali ve dnech Po – Pá v době mezi 16. – 18. hodinou.

Děkuji.