Stoleté výročí republiky

. Publikováno v Školní akce

Na mnoha místech České republiky už delší či kratší čas probíhá mnoho akcí připomínajících rok 1918, kdy po rozpadu mocnářství vznikla samostatná Československá republika. A po připočtení jednoho sto let se najednou ocitneme v současnosti, v České republice roku 2018, tedy v časech právě probíhajících. Dostaneme do roku oslav stoletého jubilea, kterého by se chtěl dožít jistě nejeden z nás. V plné síle, kráse a mladosti. Někdy možná i bláznivé nerozvážnosti. A snad někdy i s omluvitelnými nedostatky vyplývajícími ze samé radosti opojně plynoucího života.

 

Sto let je pro člověka doba neuvěřitelně dlouhá. Sto let je vlastně mnoho úplně na vše. Lze během uhánějícího času prožít mnohé. První krůčky, první nesmělá slůvka, první ještě nesmělejší lásky, hraniční dobu dospělosti otevírající nových dveří poznání. A vše následující plyne přesně tak, jak člověku dáno je osudem, vlastním přičiněním, snad někdy sám člověk je vůdcem skutečnosti. A dny plynou, děje se krásné, nehezké mávnutím ruky se snažíme odehnat do zapomenutí. To všechno je tolik podobné našemu kdysi rodícímu se státu. Také prošel mnohým, poučil se a snad se stane po oslavách století moudrým mužem, který tolik viděl, tolik zažil a tolik si toho pamatuje.

Tak tedy vzpomíná nejen on, ale i mnohá místa republiky v sobě nesou hrdinskou vzpomínku časů dávno uplynulých.

Jedním z těchto míst vzpomínek je i místní základní škola. V prostorách budovy na Jelínkově ulici vznikla na počest výročí výstava připomínající důležité mezníky a důležitá jména toho všeho, co stojí za zavzpomínání. Aby nejen žáci, ale i učitelé mohli někdy s úsměvem na tváři se podívat zpět na chvíle, které jsou v dosahu jejich paměti. Aby mohli i žáci se zastavit, prohlédnout a třeba i přečíst něco, co běžně uniká jejich zájmům. A kromě vzpomínek písemných si prohlédnout i vystavené předměty dokumentující různá období. Předměty možná nikdy nespatřené. Prostě snad i těm nejmladším je výstava cenným vstupem do stoleté minulosti.

Pokud by se snad někteří z čtenářů tohoto příspěvku chtěli na výstavu podívat, vedení školy jim ve čtvrtek 25. 10. a v pátek 26. 10. v době do 17. 00 hodin umožní vstoupit na půdu školy a rozšířit snad počet těch, kteří považují výstavu za zdařilou, hezkou a poučnou.

 Mgr. Ivo Janoušek