Upozornění v souvislosti s omezením provozu škol

1. V závislosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR nebude na naší škole počínaje 16. 3. 2020 probíhat výuka žáků, a to až do odvolání. Od 16. do 18.3. 2020 pošlou učitelé informace k domácí přípravě dětí přes elektronickou žákovskou knížku nebo emailem.
2. Ve stejnou dobu nebude zajištěno stravování dětí ve školní jídelně.
3. Pokud bude někdo z rodičů potřebovat vystavit OČR (Ošetřování člena rodiny), může se telefonicky obrátit na paní G.Šimkovou v kanceláři školy na Jelínkově 1, (tel: 554255111).
4. Tělocvičny a jídelna budou zavřeny do 24.3. 2020
 
 Další informace budeme dále zveřejňovat v závislosti na vývoji situace.
 
Vedení ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Pokyny k Zápisu do 1. tříd

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

Zápis dětí do 1.roč. pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR k ochraně obyvatelstva před rozšířením onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisu pro školní rok 2020/2021.

Zápis do Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 bude probíhat bez přítomnosti dětí od 7. 4. do 24. 4. 2020. Zákonní zástupci podají řádně vyplněnou přihlášku k zápisu bez osobní přítomnosti ve škole několika způsoby, buď do datové schránky školy, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně do poštovní schránky školy na budově ZŠ Jelínkova 1, Rýmařov.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, ve stejném období a stejnou formou doručí vyplněné formuláře k odkladu, tj. žádost o odklad školní docházky, vyjádření školského poradenského zařízení /PPP,SPC/ a vyjádření dětského lékaře.

Pokud poradenské zařízení z časových důvodů vyjádření nevydá, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doručení školského poradenského zařízení.

Formuláře si mohou rodiče stáhnout na webových stránkách školy www.zsrymarov.cz – zápis do 1.ročníku.

vedení ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Dokumenty: Žádost o odkladŽádost o přijetí 

Výuka online

On-line výuka
Vážení rodiče, žáci, od pondělí 30. března 2020 začíná na naší škole on-line výuka. Odpovědnost za výuku přebírá zase v co největší míře škola a naši učitelé.
Výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu v lekcích. Rozvrh se dozvíte zde na webu (Rozvrhy tříd - pdf ) a prostřednictvím třídních učitelů, kteří rozvrh zašlou na školní účty žáků.
Výuka bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu:
1. stupeň - každý den v týdnu:
  • 1. lekce 8,30 - 8,55 /platí pro 1.- 5.roč./
  • 2. lekce 9,30 - 9,55 /platí pro 1.- 5.roč./
  • 3. lekce 10,30 - 10,55 / platí pro 3. - 5.roč./
2. stupeň - každý den v týdnu:
  • 1. lekce 9,00 - 9,25 
  • 2. lekce 10,00 - 10,25
  • 3. lekce 11,00 - 11,25
  • 4. lekce 12,00 - 12,25
Pozn. Pozor, v nových rozvrzích on-line výuky jsou uvedeny časy nastavené pro běžnou (prezenční) výuku a ty v tuto chvíli NEPLATÍ!
Řiďte se výše uvedeným harmonogramem. Jedna lekce trvá vždy 25 minut.
 
Důležité:
Pro on-line výuku je nezbytné používat školní žákovský účet, tedy Gmail ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do účtu se žáci měli během tohoto týdne přihlásit dle pokynů v Bakalářích.
Dále bude třeba mít připojení na internet a při ruce některé z chytrých zařízení: 
    - PC (nejlépe vybavené web kamerou - není nezbytná, mikrofonem, reproduktory nebo sluchátky), 
    - notebook - většinou má web kameru i reproduktory integrované v sobě, 
    - tablet android nebo iPad - mají v sobě kameru i mikrofon, 
    - mobil - není příliš vhodný pro malé zobrazení, ale není-li jiná možnost, dá se použít.
 
Další informace budeme přidávat průběžně.
 
Vážení rodiče, žáci, prosíme Vás o trpělivost a toleranci při zavádění nových systémů do praxe.
 
Budete-li mít nějaké dotazy, kontaktujte prosím třídní učitele na mailu. 
 
Mgr. Jan Jablončík
ředitel školy
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
Rýmařov 795 01
tel. 554 255 113
IČO 00852635

Org. školního roku

Organizace školního roku 2019/2020 na ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách,

základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí

ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý

30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování

začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny budou trvat od 9. března do 15. března 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem

podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního

klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Zápis do 1. ročníku: úterý 7. 4. 2020

18. 9. 2019          Schválení celoročního plánu práce školy (1. st.)

19. 9. 2019          Schválení celoročního plánu práce školy (2. st.)

20. 11. 2019        Rozbor prospěchu, absence a chování za 1. čtvrtletí (1. st.)

21. 11. 2019        Rozbor prospěchu, absence a chování za 1. čtvrtletí (2. st.)

22. 1. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 1. pololetí (1. st.)

23. 1. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 1. pololetí (2. st.)

 

22. 4. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 3. čtvrtletí (1. st.)

23. 4. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 3. čtvrtletí (2. st.)

24. 6. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 2. pololetí (1. st.)

25. 6. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 2. pololetí (2. st.)

Pedagogické schůzky s rodiči a konzultační odpoledne

 

5.9.2019               třídní schůzky s rodiči 1. ročníku

10. 9. 2019          třídní schůzky s rodiči 2. - 5. ročníku

19. 9. 2019          třídní schůzky s rodiči 6. - 9. ročníku (schůzka je společná pro všechny rodiče dané třídy)

26. 11. 2019        pedagogické odpoledne s rodiči 1. - 5. ročníku

28. 4. 2020          pedagogické odpoledne s rodiči 1. - 5. ročníku

Konzultační odpoledne na 2. stupni: 24. října 2019, 28. listopadu 2019, 26. března 2020, 30. dubna 2020 a 28. května 2020.

Pro konzultační odpoledne platí rezervační systém – přístup přes web školy.

Dny ředitelského volna

Z důvodu dalšího vzdělávání ped. pracovníků a tím způsobené nemožnosti zajistit výuku žáků vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na dny: 31.10.2019, 8.4.2020

Státní svátky ČR 2020

 

1. leden                Den obnovy samostatného českého státu

10. duben            Velký pátek

13. duben            Velikonoční pondělí

1. květen              Svátek práce

8. květen              Den vítězství

5. červenec          Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec          Den upálení Mistra Jana Husa

28. září                 Den české státnosti

28. říjen               Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad         Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince        Štědrý den

25. prosince        1. svátek vánoční

26. prosince        2. svátek vánoční

Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hod. dne předcházejícího a končí v 8 hod. dne následujícího po dni státního svátku.