Výlet do Ozimku

. Publikováno v Projekt Naši přátelé


Se začátkem školního roku byl tentokrát spojen první počin naší partnerské spolupráce, výlet do polského Ozimku, který se konal ve dnech 14. a 15. září.

Letošní setkání se odbylo v rámci projektu "NIC O NAS, BEZ NAS - ROSNĄ NAM MŁODZI SAMORZĄDOWCY" (Už nic o nás bez nás - rostou nám mladí samosprávci), projektu, který je spolufinancován z fondu EU, a jehož úkolem je mmj. seznámit účastníky z obou partnerských škol s tím, jak funguje státní samospráva.

Proto se hned první tvůrčí dílna odbyla v reprezentačním sále Úřadu města Ozimku, kde se děti setkaly a besedovaly se starostou, místostarostou, předsedou městské rady a tajemnicí úřadu.

Ti dětem vysvětlili, v čem spočívá samospráva, co je na jejich práci nejtěžší, pohovořili o čestných a zasloužilých občanech města Ozimku a o mezinárodním partnerství měst Ozimku a Rýmařova.

Právě za zásluhy o rozvoj tohoto partnerství, ale nejen za něj, byli v minulosti oceněni titulem Čestný obyvatel Ozimku i osobnosti rýmařovské politické a kulturní sféry – pánové Ing. Milan Kropáč, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Pavel Kolář a Ing. Petr Klouda, kteří obdrželi symbolický zlatý klíč od pomyslných bran města.

Děti se aktivně zapojily do besedy, odpovídaly na kvízové otázky týkající se města Ozimku a předkládaly své vize na téma-„ co bych vylepšil/la na mém městě“.

Na procházce Ozimkem jsme si potom mohli prohlédnout zajímavá a památná místa, spojená s historií, ale i současností města.

Po obědě v restauraci Nova jsme tento blok završili lekcí kreslení na téma "OZIMEK-RÝMAŘOV- Tady bydlím, tady se učím i bavím“. Vybrat nejhezčí práce bylo nad lidské síly, hodnotící měli jen tři hlasovací lístky a pěkných, opravdu vydařených prací, bylo moc.

Vítězům předal diplomy a ceny starosta města Ozimku pan Jan Labus a pak už nás čekalo sportovní klání v tělocvičně. Máme totiž v plánu pozvat děti z Ozimku, aby se s námi účastnili soutěže OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů), kterou budeme na jaře v r. 2019 tradičně pořádat, a tak bylo záhodno vyzkoušet si soutěžní disciplíny, čehož se děti – soutěžící i fandové, zhostily s obrovským elánem a nadšením. Po dobré práci následovala večeře a zasloužený odpočinek, a tak jsme se s naší skupinou přesunuli do Juraparku v Krasiejowě, kde jsme byli ubytováni.

Tento skvost místního regionu, na který se těšili všichni účastníci, opět nezklamal.

V sobotu, hned po snídani jsme si společně s kamarády prohlédli Pavilon evoluce člověka a pak tunelem času odletěli na návštěvu do pravěku. Ani tentokrát jsme nevynechali plácek zábavy s kolotočem, obří houpačkou, housenkovou dráhou a dalšími atrakcemi, 5D kino, Oceanárium a naučnou stezkou s více než dvěma sty maketami dinosaurů. Přátelé se o nás pěkně starali a dostali jsme také mnoho dárečků a dobrot. Počasí nám přálo a jedinou věcí, které nám bylo opravdu líto, byl den nachýlený ke svému konci a náš odjezd domů.

Slíbili jsme si, že se brzy uvidíme a museli jsme se loučit.

Na fiktivní šňůrce našich setkání přibyl další hezký korálek. Děkujeme, přátelé!

Poděkování patří také všem dětem, jejich rodičům, kolegům za pomoc a čas, který těmto projektům věnují, i vedení obou škol a rovněž zastupitelům našich spřátelených měst za stáletrvající podporu.

Petra Mížová

A prohlédněte si také fotografie, a co o našem setkání píší na webu školy v Ozimku:

https://psp1.ozimek.pl/47-z-zycia-szkoly/512-aktualnosci/21374-rosna-nam-mlodzi-samorzadowcy.html#ak21374