1.máje

Souhrnné obsáhlé informace o práci školní družiny na Národní 15 i na 1. Máje naleznete v tomto dokumentu pdf:

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 1.MÁJE 30

Ve školním roce 2019/20 pracujeme ve čtyřech odděleních:

IV.odd.  Jitka Ondráková

Mobil -  603 553 792   Pev. linka - 554 255 136

V.odd.   Miluše Podušelová

Mobil -  728 349 261   Pev. linka -  554 255 131
VI.odd. Zdeňka Köhlerová

Mobil - 723 818 443  

VII. odd. Kateřina Ondrušková

Mobil - 732 802 774       Pev. linka - 554 255 141

Provoz školní družiny začíná ráno v 6.00 hodin a končí v 16.00 hodin. Do ranní družiny mohou přijít všechny děti, které potřebují tuto službu a není nutné se přihlašovat a chodit pravidelně.

Odpolední družinu navštěvují jen děti přihlášené, které platí poplatek, který vybíráme na pololetí nebo celý školní rok.

Platba se provádí elektronicky na účet školy   3663 2771/ 0100

1. platba za období září - prosinec 2019: 200,- Kč, splatnost do 15. října 2019

2. platba za období leden - červen 2020: 300,-, splatnost do 15. února 2020

Do textu pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte, školné ŠD

Do variabilního symbolu uveďte číslo, které najdete na přihlášce.

Platbu je možné provést i na celý školní rok.

Pokud nebude platba uhrazena v termínu, nemůže dítě navštěvovat ŠD.

Naše veškerá činnost ve školní družině stojí na třech pilířích:

  1. 1.Bezpečnost našich dětí
  2. 2.Spokojenost dětí a rodičů
  3. 3.Dobrá komunikace mezi vedením školy, spolupráce s rodiči, okamžité řešení jakýchkoliv problémů, komunikovat je možno kdykoliv osobně nebo telefonicky

 

Režim dne ve školní družině:

11.40 – 13.00 – oběd, sebeobslužná činnost, hygiena, odpočinková a rekreační činnost

13.00 – 14.30 – zájmová a vzdělávací činnost

14.30 – 16.00 – odpočinková, zájmová a sebevzdělávací činnost, postupný rozchod dětí domů

Ohlédnutí za školním rokem 2018 – 2019

S dětmi jsme naplánovaly tyto akce a také se nám je podařilo splnit:

Září, říjen - pouštění draků, sběr plodů

-         Listopad – dušičkový čas, vyřezávání dýní, výroba drobným dárečků na jarmark

-         Prosinec – pečení cukroví

-         Květen  - noc v muzeu - "Staré řecké báje a pověsti."

-      

Připravujeme:

-       Ve školním roce 2019/20 plánujeme obdobné akce jako předešlé roky:

 -  - den otevřených dveří ve školní družině

    - spaní v muzeu

-   - pečení vánočního cukroví, perníčků

  -  - podle počasí pouštění draků, krmení v lese, pálení čarodějnic a další akce dle zájmu dětí 

 

Prosíme Vás, rodiče, dejte dětem oblečení, ve kterém mohou chodit ven na vycházky, hřiště a do tělocvičny.

Děkujeme.

 

POZOR!

Žádáme Vás, aby Vaše dítě nosilo omluvenku, pokud opouští družinu jinak, než bylo na přihlášce. Na ústní vzkaz dítěte nebude brán zřetel a dítě nepustíme.

Děkujeme za pochopení.