Org. školního roku

Organizace školního roku 2019/2020 na ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách,

základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí

ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý

30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování

začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny budou trvat od 9. března do 15. března 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem

podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního

klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Zápis do 1. ročníku: úterý 7. 4. 2020

18. 9. 2019          Schválení celoročního plánu práce školy (1. st.)

19. 9. 2019          Schválení celoročního plánu práce školy (2. st.)

20. 11. 2019        Rozbor prospěchu, absence a chování za 1. čtvrtletí (1. st.)

21. 11. 2019        Rozbor prospěchu, absence a chování za 1. čtvrtletí (2. st.)

22. 1. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 1. pololetí (1. st.)

23. 1. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 1. pololetí (2. st.)

 

22. 4. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 3. čtvrtletí (1. st.)

23. 4. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 3. čtvrtletí (2. st.)

24. 6. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 2. pololetí (1. st.)

25. 6. 2020          Rozbor prospěchu, absence a chování za 2. pololetí (2. st.)

Pedagogické schůzky s rodiči a konzultační odpoledne

 

5.9.2019               třídní schůzky s rodiči 1. ročníku

10. 9. 2019          třídní schůzky s rodiči 2. - 5. ročníku

19. 9. 2019          třídní schůzky s rodiči 6. - 9. ročníku (schůzka je společná pro všechny rodiče dané třídy)

26. 11. 2019        pedagogické odpoledne s rodiči 1. - 5. ročníku

28. 4. 2020          pedagogické odpoledne s rodiči 1. - 5. ročníku

Konzultační odpoledne na 2. stupni: 24. října 2019, 28. listopadu 2019, 26. března 2020, 30. dubna 2020 a 28. května 2020.

Pro konzultační odpoledne platí rezervační systém – přístup přes web školy.

Dny ředitelského volna

Z důvodu dalšího vzdělávání ped. pracovníků a tím způsobené nemožnosti zajistit výuku žáků vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na dny: 31.10.2019, 8.4.2020

Státní svátky ČR 2020

 

1. leden                Den obnovy samostatného českého státu

10. duben            Velký pátek

13. duben            Velikonoční pondělí

1. květen              Svátek práce

8. květen              Den vítězství

5. červenec          Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec          Den upálení Mistra Jana Husa

28. září                 Den české státnosti

28. říjen               Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad         Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince        Štědrý den

25. prosince        1. svátek vánoční

26. prosince        2. svátek vánoční

Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hod. dne předcházejícího a končí v 8 hod. dne následujícího po dni státního svátku.