Upozornění v souvislosti s omezením provozu škol

1. V závislosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR nebude na naší škole počínaje 16. 3. 2020 probíhat výuka žáků, a to až do odvolání. Od 16. do 18.3. 2020 pošlou učitelé informace k domácí přípravě dětí přes elektronickou žákovskou knížku nebo emailem.
2. Ve stejnou dobu nebude zajištěno stravování dětí ve školní jídelně.
3. Pokud bude někdo z rodičů potřebovat vystavit OČR (Ošetřování člena rodiny), může se telefonicky obrátit na paní G.Šimkovou v kanceláři školy na Jelínkově 1, (tel: 554255111).
4. Tělocvičny a jídelna budou zavřeny do 24.3. 2020
 
 Další informace budeme dále zveřejňovat v závislosti na vývoji situace.
 
Vedení ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Pokyny k Zápisu do 1. tříd

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

Zápis dětí do 1.roč. pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR k ochraně obyvatelstva před rozšířením onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisu pro školní rok 2020/2021.

Zápis do Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 bude probíhat bez přítomnosti dětí od 7. 4. do 24. 4. 2020. Zákonní zástupci podají řádně vyplněnou přihlášku k zápisu bez osobní přítomnosti ve škole několika způsoby, buď do datové schránky školy, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně do poštovní schránky školy na budově ZŠ Jelínkova 1, Rýmařov.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, ve stejném období a stejnou formou doručí vyplněné formuláře k odkladu, tj. žádost o odklad školní docházky, vyjádření školského poradenského zařízení /PPP,SPC/ a vyjádření dětského lékaře.

Pokud poradenské zařízení z časových důvodů vyjádření nevydá, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doručení školského poradenského zařízení.

Formuláře si mohou rodiče stáhnout na webových stránkách školy www.zsrymarov.cz – zápis do 1.ročníku.

vedení ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Dokumenty: Žádost o odkladŽádost o přijetí 

Výuka online

On-line výuka
Vážení rodiče, žáci, od pondělí 30. března 2020 začíná na naší škole on-line výuka. Odpovědnost za výuku přebírá zase v co největší míře škola a naši učitelé.
Výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu v lekcích. Rozvrh se dozvíte zde na webu (Rozvrhy tříd - pdf ) a prostřednictvím třídních učitelů, kteří rozvrh zašlou na školní účty žáků.
Výuka bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu:
1. stupeň - každý den v týdnu:
  • 1. lekce 8,30 - 8,55 /platí pro 1.- 5.roč./
  • 2. lekce 9,30 - 9,55 /platí pro 1.- 5.roč./
  • 3. lekce 10,30 - 10,55 / platí pro 3. - 5.roč./
2. stupeň - každý den v týdnu:
  • 1. lekce 9,00 - 9,25 
  • 2. lekce 10,00 - 10,25
  • 3. lekce 11,00 - 11,25
  • 4. lekce 12,00 - 12,25
Pozn. Pozor, v nových rozvrzích on-line výuky jsou uvedeny časy nastavené pro běžnou (prezenční) výuku a ty v tuto chvíli NEPLATÍ!
Řiďte se výše uvedeným harmonogramem. Jedna lekce trvá vždy 25 minut.
 
Důležité:
Pro on-line výuku je nezbytné používat školní žákovský účet, tedy Gmail ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do účtu se žáci měli během tohoto týdne přihlásit dle pokynů v Bakalářích.
Dále bude třeba mít připojení na internet a při ruce některé z chytrých zařízení: 
    - PC (nejlépe vybavené web kamerou - není nezbytná, mikrofonem, reproduktory nebo sluchátky), 
    - notebook - většinou má web kameru i reproduktory integrované v sobě, 
    - tablet android nebo iPad - mají v sobě kameru i mikrofon, 
    - mobil - není příliš vhodný pro malé zobrazení, ale není-li jiná možnost, dá se použít.
 
Další informace budeme přidávat průběžně.
 
Vážení rodiče, žáci, prosíme Vás o trpělivost a toleranci při zavádění nových systémů do praxe.
 
Budete-li mít nějaké dotazy, kontaktujte prosím třídní učitele na mailu. 
 
Mgr. Jan Jablončík
ředitel školy
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
Rýmařov 795 01
tel. 554 255 113
IČO 00852635

Historie školy

Z historie Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1

(Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy)

   Moderní historie základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 začíná datem 1. 9. 2005. Tímto dnem došlo ke spojení dvou základních škol v Rýmařově. ZŠ Rýmařov, 1. máje 32 a ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 tvoří nyní jedinou vzdělávací instituci, jedinou školu.

 

   Ve skutečnosti se však musela nejdříve zrodit myšlenka, potom dohoda a plán realizace. Myšlenka vznikala dlouho a pomalu v době neustálého soupeření obou škol. Soupeřilo se ve všem a o všechno. V dosažených výsledcích vzdělávání, ve vědomostních i sportovních soutěžích, v materiálním a technickém vybavení budov a učeben, v kvalitě učitelských sborů. Konečným cílem bylo dosažení většího počtu zapsaných žáků do prvních tříd. Pochopitelně, protože celkový počet dětí v Rýmařově klesal. Zdravá konkurence není nikdy na škodu, jenže toto soupeření již bylo za přijatelnou hranicí, přinášelo více škody než užitku učitelům, ale hlavně samotným dětem.

 

   Zvítězil zdravý rozum, válečné sekyry se zakopaly, boj a soupeření byly zavrženy, postupně se upevňovala myšlenka spolupráce, myšlenka spojit síly a vybudovat moderní školu. Ekonomicky silnou, materiálně a technicky na nejvyšší možné úrovni, zajištěnou personálně těmi nejlepšími pedagogy. Dohody byly zpečetěny, plán vytýčen. Nastala úmorná práce. Všechno připravit, spojit inventář, přestěhovat materiál, nastavit vlastní organizaci chodu školy, zabezpečit formální sloučení škol, administrativu, účetnictví…

 

   První den nového školního roku v nově vzniklé škole neznamenal klídek a pohodu. Naopak, to hlavní bylo před námi. Všichni, žáci a jejich rodiče, učitelé, vychovatelky školní družiny, kuchařky a celá školní jídelna, paní uklízečky a pánové školníci, administrativní pracovnice a účetní, prostě všichni, bez nichž škola nemůže normálně fungovat, všichni museli novou realitu přijmout, zvyknout si na nové věci, na nové lidi, ale hlavně na nové cíle.

 

   Učitelé, kteří se doposud jen občas potkali náhodně někde v ulicích města, museli nyní zasednout k jednomu stolu a společně začít tvořit školní vzdělávací program, nové učební osnovy školy. To byl největší prubířský kámen nově vzniklého pedagogického sboru. Byla to stovky hodin trvající společná práce, na jejímž konci byl nejen nový školní vzdělávací program, ale také kolegové schopní a ochotní spolupracovat, vzájemně se respektující. Učitelé, kteří vědí, co mají své žáky naučit, jak je to mají učit a také proč tomu tak má být.

 

   Ve školním roce 2007/2008 se poprvé začalo vyučovat podle nových osnov v 1. a 6. ročnících. V letošním školním roce se již vyučují podle školního vzdělávacího programu všechny třídy kromě 5. ročníků.

 

   Učit nové věci novými metodami ve starých budovách a učebnách pomocí starých učebních pomůcek, to nejde dohromady. Zásadním cílem školy bylo vytvořit pro moderní výuku vhodné podmínky. Budovalo se průběžně a stále se nekončí. Všechny tři školní areály (Jelínkova 1, 1. máje 32 i Národní 15) mají kompletní zateplení fasád s novými termoizolačními okny. Každým rokem se měnily také vnitřní prostory. Třídy dostávaly nový nábytek, výškově stavitelné žákovské lavice a židle, nové osvětlení, podlahy. Škola nejsou jen třídy, rekonstrukcí prošlo také sociální zařízení, šatny žáků, sborovny učitelů. Aby mohl zdravý duch sídlit ve zdravém těle, potřebovala škola moderní tělovýchovné prostory. Měli jsme tělocvičnu na Národní ulici, dvě tělocvičny a rozsáhlý venkovní sportovní areál na 1. máje 32, ale žáci 2. stupně na Jelínkově 1 neměli ideální podmínky. Za pomocí projektu z EU se nám podařilo zmodernizovat i tuto tělocvičnu a navíc vybudovat přímo u školy venkovní vybavené sportoviště. Většina těchto akcí by byla nad finančními možnostmi školy i našeho zřizovatele, města Rýmařova. Úspěch přišel prostřednictvím projektů ze strukturálních fondů EU. Bez úsilí a péče města bychom na evropské peníze však nikdy nedosáhli. Posledním realizovaným projektem byla modernizace školní jídelny. Nejenom, že se v ní výborně vaří, máme možnost si vybírat ze dvou jídel, stravu objednáváme přes internet nebo čipem, ale obědváme v příjemném kultivovaném prostředí.

     

   Ale od dobrého jídla zpět k tomu, co je pro školu hlavní, ke vzdělávání a k výchově našich žáků. Pokud máte představu, že ke škole neodmyslitelně patří černá tabule, prašná křída a mokrá houba, tak to je už většinou skutečná historie. Například na druhém stupni naší základní školy jsou všechny učebny vybaveny interaktivními tabulemi, místo křídy se používá fix a keramická tabule, na přenos obrazu a dat dataprojektory, v každé třídě je počítač s připojením na internet. Chemie a fyzika se vyučují ve speciálně vybavené odborné učebně, informatika v nové počítačové učebně a jazyky v jazykové učebně. Interaktivní tabule znají a používají i žáci na prvním stupni, k prvním čtyřem jistě brzy přibudou další.

 

    Didaktickou techniku jsme mohli pořídit díky projektu, do kterého se škola zapojila. Projekt je známý jako tzv. „šablony.“ Abychom splnili podmínky dotace, musela se zapojit většina učitelů do vypracování DUM – digitálních učebních materiálů v počtu stovek kusů. Je to úmorná práce, ale používání této moderní techniky a vyspělých vyučovacích metod s sebou přináší výrazné zefektivnění a zpestření vlastního vyučování.

  

   Sebedokonalejší vybavení však nikdy nemůže nahradit člověka, osobnost paní učitelky nebo pana učitele, ať už jde o laskavý přístup paní učitelky k prvňáčkům či předávání osobních zkušeností starším žákům. Škola není jen vzdělávání, jenom učení, škola je také výchova. Učitel není pro své žáky jenom zprostředkovatel informací, ale také starší zkušenější kolega, který svým osobním postojem a příkladem spoluutváří systém hodnot našich dětí. Základem každé zdravé společnosti je rodina a prioritou každé rodiny je výchova dětí. Škola nemůže rodinu nahradit, ale může s ní spolupracovat, pomáhat při výchově, doplňovat. Toto je jedním z důležitých cílů naší školy. Proto chceme být pro rodiče našich žáků školou stále otevřenější.

Snažíme se o to, aby škola nebyla uzavřenou společností, aby nebyla neprodyšným skleníkem, škola nemá jen pro život připravovat, škola by měla již skutečným životem být. Se všemi prožitky, se všemi radostmi, s pocitem bezpečí, užitečnosti a úspěchu. Proto věnujeme velkou pozornost všem výchovným akcím a kulturním událostem, které organizuje naše škola. Některé z nich si získaly mimořádnou oblibu: Kytička pro maminku, Vánoční jarmark, Halloween, ale o některých se příliš neví: adopce na dálku, návštěvy našich dětí v domově důchodců, spolupráce s mateřskými školkami, družební akce se spřátelenou školou z Polska. Tradiční jsou ročníkové akce jako adaptační kurz, lyžařský výcvik, exkurze, návštěvy divadel.

  

   Talentované a snaživé žáky povzbuzujeme k ještě lepším výsledkům a výkonům, naši žáci se mohou měřit s ostatními ve vědomostních i sportovních soutěžích, dosahujeme skvělá místa i na republikové úrovni. Naše škola má pro žáky motivační program, jasně říkáme, čeho si vážíme a ceníme.

 

     Novodobá historie Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 není příliš dlouhá, vlastně je to spíše současnost, než historie, ale o to asi vůbec nejde, důležitější je, že každý den přináší nové a nové události, prožitky, dovednosti, poznatky a vědomosti, každý den stojí za to.