O našem přátelství

. Publikováno v Projekt Naši přátelé

Není žádným tajemstvím, že se dětii naší školy přátelí se studenty První základní školy v polském Ozimku, a to již od května 2008.

 

Naše družba počala, když jsme se společně zúčastnili oslav Mezinárodního dne dětí, projekt tenkrát realizovalo Město Rýmařov a užili jsme si sportu (atletické klání, plavání v bazénu), výletů (Pradědova galerie v Jiříkově, hrad Sovinec) i zábavy (soutěže, scénky, diskotéka).

Další projekt už jsme realizovali sami a za vydatné pomoci finanční dotace z EU fondu jsme pro naše i polské děti uspořádali Mezinárodní lyžařskou školičku na chatě Kurzovní pod Pradědem, zdatnější děti si zalyžovaly na sjezdovce, začátečníci se naučili základy, ale každopádně jsme si to tam bezvadně užili.- Leden 2009

Mezitím jsme na podzim (říjen 2008) byli i my v polském Ozimku, jejich projekt byl ekologický, navštívili jsme ekofarmu, jedno z největších nalezišť dinosaurů v Kras´ejowě, podnikli cyklovýlet a zaplavali si v bazénu v městě  Opoli.

V prosinci 2009 začal náš další projekt S přáteli za sportem, poznáním a lidovou tradicí, který měl tři části, takže jsme se viděli po celý rok poměrně často, nejprve to byly společné Vánoce (prosinec 2009), florbalové turnaje, jarní výlet do ostravské Zoo a hvězdárny v březnu 2010 a opět oslava dne dětí, tentokrát plně v naší režii, spali jsme ve škole, uspořádali jsme výlet na Praděd a užívali si soutěží a her na dni dětí květen 2010.

Vzájemná setkávání pokračovala projektem S přáteli chráníme přírodu a vyrábíme v ekodílně v  dubnu 2011  a jeho součástí byla i literární a výtvarná soutěž, uspořádání výstavy a výtvarné dílny v polské škole. Polští přátelé nás pak za odměnu pozvali         do čerstvě  dokončeného Dinoparku s 4D projekcí, více než stovkou exponátů a spoustou dalších atrakcí. V květnu 2011 jsme společně navštívili  přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně a ruční papírnu v Losinách, zajímavou besedu s přírodovědnou procházkou s pracovníky Lesů ČR(večer byl i táborák!)

Samozřejmě máme na letošní rok (červen 2012) připraveny další nápady, ale zatím si je ponecháme jako tajemství. Snad jen prozradím,  že půjde o tak trochu turistické  setkání  „na půl cesty“, doplněné zajímavou hrou v terénu.

Všech našich aktivit se zúčastňují počtem i věkem odpovídající skupiny, většinou 20 dětí z Polska a 20 našich, a jak plyne čas,  skladba dětí se proměňuje, ale máme i stálice.      

Po ukončení projektu si děti individuálně dopisují, vyměňují si maily, SMSky, na CD si posíláme fotky a videa, která jsme na akcích pořídili. Proběhlo také několik vzájemných výměn školních časopisů. Naši přátelé nikdy nezapomenou obdarovat své protějšky drobnými dárky a pro návštěvníky i my míváme vždycky připraveno něco dobrého na zub a dárečky, někdy dokonce vlastní výrobky- ty ze školní keramické dílny mívají obzvlášť úspěch.

Do budoucna přeji naší družbě mnoho přátelsky naladěných dětí, chápající rodiče, podporu pilných kolegů- máme takový skoro stálý tým pro realizace, dobré nápady, nějakou tu korunku (ať již z fondu EU, ale akce vždy spolufinancuje i škola a Město Rýmařov – děkujeme) a hlavně chuť a neutuchající elán !

Petra Mížová