ŠKOLNÍ DRUŽINA

Souhrnné obsáhlé informace o práci školní družiny na Národní 15 i na 1. Máje naleznete v tomto dokumentu pdf:
 
Ve školním roce 2019/2020 pracuje školní družina v sedmi odděleních:
ODDĚLENÍ:
1. odd. Alena Tomešková                    
Mobil - 724 947 385      Pev. linka - 554 255 153 
2. odd.   Růžena Kubelková            
Mobil -                                              Pev. linka - 554 255 152 
3. odd.  Mgr. Markéta Hesová                  
Mobil -  792 337 293                        Pev. linka - 554 255 163 
 
4. odd. Jitka Ondráková             
Mobil - 603 553 792      Pev. linka - 554 255 136 
5. odd. Miluše Podušelová, vedoucí vychovatelka       
Mobil - 728 349 261      Pev. linka 554 255 131 
6. odd. Zdeňka Köhlerová                    
Mobil - 723 818 443      
7. odd. Kateřina Ondrušková                      
Mobil - 732 802 774       Pev. linka - 554 255 141
 
OMLUVENKY:

Pro omluvení či uvolnění dítěte používejte prosím uvedená tel. čísla. V případě stížností, dotazů, námitek, připomínek se prosím obraťte na vedoucí vychovatelku.
PROVOZ:
Provoz ranní družiny začíná ráno v 6,00 hodin a končí v 7,30 hodin. Do ranní družiny mohou přijít všechny děti, které tuto službu potřebují a není nutné se přihlašovat, chodit pravidelně, ani platit poplatek.

Provoz odpolední družiny začíná v 11,40 hodin a končí v 16,00 hodin. Pokud nastane situace, že si dítě nestihnete vyzvednout do 16,00 hodin, informujte nás prosím telefonicky. Jsme ochotné počkat do vašeho příchodu. V opačném případě bude vaše dítě v 16:00 odcházet ze školní družiny samo. Odpolední družinu navštěvují jen přihlášené děti, které platí měsíční poplatek 50,- Kč.

PLATBA:

Platba se provádí elektronicky na účet školy 36632771/0100.
1. platba za období září - prosinec : 200,- Kč, splatnost do 15. října 2019
2. platba za období leden - červen : 300,- Kč, splatnost do 15. února 2020

Do textu pro příjemce uveďte : jméno a příjmení dítěte, školné ŠD.
Do variabilního symbolu uveďte číslo, které najdete na přihlášce.
Pokud nebude platba uhrazena v termínu, nemůže dítě navštěvovat ŠD.

 

(Starší plán školní družiny: Celkový plán práce školní družiny 2018-2019.pdf )