Upozornění v souvislosti s omezením provozu škol

1. V závislosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR nebude na naší škole počínaje 16. 3. 2020 probíhat výuka žáků, a to až do odvolání. Od 16. do 18.3. 2020 pošlou učitelé informace k domácí přípravě dětí přes elektronickou žákovskou knížku nebo emailem.
2. Ve stejnou dobu nebude zajištěno stravování dětí ve školní jídelně.
3. Pokud bude někdo z rodičů potřebovat vystavit OČR (Ošetřování člena rodiny), může se telefonicky obrátit na paní G.Šimkovou v kanceláři školy na Jelínkově 1, (tel: 554255111).
4. Tělocvičny a jídelna budou zavřeny do 24.3. 2020
 
 Další informace budeme dále zveřejňovat v závislosti na vývoji situace.
 
Vedení ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Pokyny k Zápisu do 1. tříd

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

Zápis dětí do 1.roč. pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR k ochraně obyvatelstva před rozšířením onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisu pro školní rok 2020/2021.

Zápis do Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 bude probíhat bez přítomnosti dětí od 7. 4. do 24. 4. 2020. Zákonní zástupci podají řádně vyplněnou přihlášku k zápisu bez osobní přítomnosti ve škole několika způsoby, buď do datové schránky školy, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně do poštovní schránky školy na budově ZŠ Jelínkova 1, Rýmařov.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, ve stejném období a stejnou formou doručí vyplněné formuláře k odkladu, tj. žádost o odklad školní docházky, vyjádření školského poradenského zařízení /PPP,SPC/ a vyjádření dětského lékaře.

Pokud poradenské zařízení z časových důvodů vyjádření nevydá, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doručení školského poradenského zařízení.

Formuláře si mohou rodiče stáhnout na webových stránkách školy www.zsrymarov.cz – zápis do 1.ročníku.

vedení ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Dokumenty: Žádost o odkladŽádost o přijetí 

Výuka online

On-line výuka
Vážení rodiče, žáci, od pondělí 30. března 2020 začíná na naší škole on-line výuka. Odpovědnost za výuku přebírá zase v co největší míře škola a naši učitelé.
Výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu v lekcích. Rozvrh se dozvíte zde na webu (Rozvrhy tříd - pdf ) a prostřednictvím třídních učitelů, kteří rozvrh zašlou na školní účty žáků.
Výuka bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu:
1. stupeň - každý den v týdnu:
  • 1. lekce 8,30 - 8,55 /platí pro 1.- 5.roč./
  • 2. lekce 9,30 - 9,55 /platí pro 1.- 5.roč./
  • 3. lekce 10,30 - 10,55 / platí pro 3. - 5.roč./
2. stupeň - každý den v týdnu:
  • 1. lekce 9,00 - 9,25 
  • 2. lekce 10,00 - 10,25
  • 3. lekce 11,00 - 11,25
  • 4. lekce 12,00 - 12,25
Pozn. Pozor, v nových rozvrzích on-line výuky jsou uvedeny časy nastavené pro běžnou (prezenční) výuku a ty v tuto chvíli NEPLATÍ!
Řiďte se výše uvedeným harmonogramem. Jedna lekce trvá vždy 25 minut.
 
Důležité:
Pro on-line výuku je nezbytné používat školní žákovský účet, tedy Gmail ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do účtu se žáci měli během tohoto týdne přihlásit dle pokynů v Bakalářích.
Dále bude třeba mít připojení na internet a při ruce některé z chytrých zařízení: 
    - PC (nejlépe vybavené web kamerou - není nezbytná, mikrofonem, reproduktory nebo sluchátky), 
    - notebook - většinou má web kameru i reproduktory integrované v sobě, 
    - tablet android nebo iPad - mají v sobě kameru i mikrofon, 
    - mobil - není příliš vhodný pro malé zobrazení, ale není-li jiná možnost, dá se použít.
 
Další informace budeme přidávat průběžně.
 
Vážení rodiče, žáci, prosíme Vás o trpělivost a toleranci při zavádění nových systémů do praxe.
 
Budete-li mít nějaké dotazy, kontaktujte prosím třídní učitele na mailu. 
 
Mgr. Jan Jablončík
ředitel školy
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
Rýmařov 795 01
tel. 554 255 113
IČO 00852635

Třídnická hodina 2. stupně - Sexting a kybergrooming

. Publikováno v Prevence rizikového jednání

V pátek se uskuteční na 2. stupni třídnická hodina v rámci práce s dokumentem V síti, na kterém byla většina žáků 2. stupně (7.- 9.roč) v úterý v místním kině. Naši žáci se zúčastnili promítání verze určené do škol. Tato verze byla vytvořena jako informační a osvětová kampaň proti sextingu a kybergroomingu. Níže naleznete podrobnější informace a také odkaz vhodný jako možný metodický materiál. Tento materiál může posloužit i jako informace pro rodiče a zákonné zástupce. 

V rámci třídnické hodiny obdrží všichni třídní učitelé metodický materiál k filmu a následné reflexi filmu, který mohou využít pro náplň třídnické hodiny.  Mohou také využít pro oživení a motivaci k diskuzi některá z videí dostupných na níže uvedeném odkazu.

Odkaz na připomínky filmu a didaktické vstupy hereček formou základních rad a informací: https://www.o2chytraskola.cz/nejsemlovna#desatero (7.-9. roč)

Součástí hodiny bude také vyplnění dotazníku, který obdrží třídní učitelé.

6. ročníky vyplní stejný dotazník také. Při otázkách k filmu budou odpovídat místo na film V Síti na videospot Chci tu fotku bez podprdy, se kterou pracovali metodici prevence ve všech šestých třídách, které se promítání verze nevhodné pro žáky do 12 let neúčastnily. 

sexting - zásílání textů,fotek či videí se sexuální tématikou

kybergrooming - snaha vylákat převážně nezletilou obět, v rámci komunikace na internetu, na osobní schůzku zpravidla s cílem ji zneužít

metodický materiál k filmu: metodickymaterial.pdf 

názory odborníků pro pedagogy (v případě pokročilého zájmu k samostudiu): skola 2019-20/metodik prevence/dokumentvsiti

Poznámka 1:  Žákům je nutné připomenout, že zatímco herečky ve filmu pokračují někdy v konverzaci s "predátory" (aby se zachytilo na video, co bude následovat), ve skutečnosti pravidlo zni: Ukonči konverzaci co nejdřív.

Poznámka 2. Ve filmu V síti pro školy je "predátorem" povětšinou nějaký starší (ve srovnání s dívkami) muž, v realitě je často "predátorem" přibližně stejně starý vrstevník, často kamarád, "kluk" , do kterého je dívka zamilovaná - v rámci praxe jsme na naší škole řešili převážně touto druhou možností vzniklé problémy

(Zkreslení patrně vzniklo ve filmu tím, že experiment fungoval na ve filmu uvedeném webu (nechci jmenovat), který slouží víceméně i jako seznamka, neprobíhal v základu na žáky více používaných soc. sítích (když nepočítáme používání komunikátorů) a vlastně moc nezachycoval velkou část sextinku vznikající v rámci skutečných dlouhodobých a reálných  sociálních kontaktů)

Hezký den přeji

Jiří Krupa

metodik prevence

 

PS: Právní okénko - sexting a právo

Materiály pořízené v rámci sextingu se často řadí do tzv. dětské pornografie. Ta se definuje jako pornografie, v níž jsou zobrazeny děti jako sexuální aktéři nebo objekty (soulož, masturbace, nahota atd.). Pozor, dítě je podle zákona osoba mladší 18 let (nikoli 15!).

Osoby starší 15 let sice mohou mít dle zákona sex (nedopouští se trestného činu). Pokud jim však ještě nebylo 18 let, nesmí se při tom fotografovat, natáčet nebo dokonce vést deník – pak by se mohlo jednat o výrobu a držení dětské pornografie.

Trestné formy jednání ve vztahu k dětské pornografii

(Trestní zákoník platný od 1.1.2010)

§ 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

(1) Přechovávání (odnětí svobody až na 2 roky)

(2) Výroba, dovoz, vývoz, nabídka, zpřístupňování (odnětí svobody až na 3 roky)
Pokud toto spáchá jako člen organizované skupiny, dále rozšiřuje dětskou pornografii obzvláště účinným způsobem (film, rozhlas, televize, internet), či s cílem získat značný finanční prospěch, může být potrestán odnětím svobody až na 6 let, v případě mezinárodní organizované skupiny až na 8 let.

§ 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až 5 let.
Organizovaně či s cílem získat značný finanční prospěch, může být potrestán odnětím svobody až na 6 let, v případě mezinárodní organizované skupiny až na 8 let.