Výuka online

On-line výuka
Vážení rodiče, žáci, od pondělí 30. března 2020 začíná na naší škole on-line výuka. Odpovědnost za výuku přebírá zase v co největší míře škola a naši učitelé.
Výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu v lekcích. Rozvrh se dozvíte zde na webu (Rozvrhy tříd - pdf ) a prostřednictvím třídních učitelů, kteří rozvrh zašlou na školní účty žáků.
Výuka bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu:
1. stupeň - každý den v týdnu:
  • 1. lekce 8,30 - 8,55 /platí pro 1.- 5.roč./
  • 2. lekce 9,30 - 9,55 /platí pro 1.- 5.roč./
  • 3. lekce 10,30 - 10,55 / platí pro 3. - 5.roč./
2. stupeň - každý den v týdnu:
  • 1. lekce 9,00 - 9,25 
  • 2. lekce 10,00 - 10,25
  • 3. lekce 11,00 - 11,25
  • 4. lekce 12,00 - 12,25
Pozn. Pozor, v nových rozvrzích on-line výuky jsou uvedeny časy nastavené pro běžnou (prezenční) výuku a ty v tuto chvíli NEPLATÍ!
Řiďte se výše uvedeným harmonogramem. Jedna lekce trvá vždy 25 minut.
 
Důležité:
Pro on-line výuku je nezbytné používat školní žákovský účet, tedy Gmail ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do účtu se žáci měli během tohoto týdne přihlásit dle pokynů v Bakalářích.
Dále bude třeba mít připojení na internet a při ruce některé z chytrých zařízení: 
    - PC (nejlépe vybavené web kamerou - není nezbytná, mikrofonem, reproduktory nebo sluchátky), 
    - notebook - většinou má web kameru i reproduktory integrované v sobě, 
    - tablet android nebo iPad - mají v sobě kameru i mikrofon, 
    - mobil - není příliš vhodný pro malé zobrazení, ale není-li jiná možnost, dá se použít.
 
Další informace budeme přidávat průběžně.
 
Vážení rodiče, žáci, prosíme Vás o trpělivost a toleranci při zavádění nových systémů do praxe.
 
Budete-li mít nějaké dotazy, kontaktujte prosím třídní učitele na mailu. 
 
Mgr. Jan Jablončík
ředitel školy
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
Rýmařov 795 01
tel. 554 255 113
IČO 00852635

Výuka žáků devátých tříd

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 bude na naší škole probíhat prezenční výuka zaměřená výhradně na přípravu žáků          9. ročníku k přijímacím zkouškám.

Žáků, kteří přijímací zkoušky konat nebudou, se sdělení netýká.

Organizace této formy výuky bude následující:

·        prezenční výuka (příprava na přijímací zkoušky) bude probíhat každé úterý a čtvrtek (první setkání je tedy 12. 5. 2020),

·        začátek je vždy ve 13 hodin,

·        vyučovací jednotka má 45 minut,

·        vždy začínáme hodinou M a po 5-ti minutové přestávce proběhne hodina ČJ.

·        výuka tedy probíhá od 13 do 14,35 hodin,

·        výuku povede Mgr. Petr Palla (M) a Mgr. Ivo Janoušek (ČJ).

Pozn.  Stávající on-line výuka se nemění a je pro žáky 9. ročníků povinná.

Pro přijetí žáka k prezenční formě výuky bude nezbytné splnit následující podmínky:

·        12. 5. 2020 přinést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení, které jste obdrželi v mailech (stačí poslat po dětech), bez tohoto prohlášení nebude žák k výuce přijat,

·        každý žák musí mít na den k dispozici vždy dvě roušky a sáček,

·        do budovy školy může vstupovat pouze žák,

·        pohyb žáků po škole bude omezen jen na přízemí školy a žáci musí toto nařízení respektovat,

·        každý žák musí respektovat všechna hygienická opatření a pokyny pracovníků školy, jejich porušení může znamenat vyloučení žáka ze skupiny,

·        vzhledem k nízkému počtu žáků nebude třeba přistoupit ke zvláštním opatřením v případě přístupu do školy a vstupu do školních šaten.

·        po termínu 11. 5. 2020 nebude možné nikoho dalšího do prezenční formy výuky přijmout.

                                                                                                           

                                                                                                    Mgr. Jan Jablončík, ředitel školy

Distanční a prezenční forma výuky

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 bude na naší škole probíhat distanční výuka spojena s prezenční výukou pro žáky

1.stupně.

Organizace výuky bude následující:

- výuka bude probíhat na dvou budovách 1. stupně /Národní ul.15 a 1.máje 32 a 30/

- na příchod do budovy školy se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména roušky, odstupy 2m, hygienické zásady

- apelace na rodiče - posílejte děti do školy jen v době od 8,00 do 8,25 h /průběžný příchod,

zákaz tvoření skupin před školou/

Samotná výuka - povede třídní učitelka, zachováváme časový harmonogram stávající on-line výuky.

Primárně budeme ve všech třídách upřednostňovat distanční /on-line/ výuku.

Harmonogram výuky:

1. - 2.roč. 8,30 – 10,00 h výuka, 10,00 – 11,00 h individuální výuka, zájmová činnost – povede třídní

učitelka, od 11,00 h oběd, 11,30 – 16,00 h odpolední pobyt žáků ve škole - povedou vychovatelky

3. – 5.roč. 8,30 – 11,00 h výuka, 11,00 – 12,30 oběd, po obědě odcházejí žáci domů

Skupiny do 15 žáků ve třídách vyučují třídní učitelky a učitelé AJ.

Pro přijetí žáka k výuce bude nezbytné splnit následující podmínky:

- dne 25.5. přinést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení a předat třídní učitelce, bez tohoto prohlášení nebude žák k výuce přijat

- každý žák musí mít na den k dispozici minimálně dvě roušky a sáček

- do budovy školy může vstoupit pouze žák

- pohyb žáků po škole bude omezen, žáci musí toto nařízení respektovat

- každý žák musí respektovat hygienická opatření a pokyny pracovníků školy, jejich porušení může znamenat vyloučení žáka ze skupiny

- po termínu 25.5.2020 nebude možné nikoho dalšího do výuky přijmout

- omlouvání žáků – pokud nastane fyzická absence žáka, zákonný zástupce omlouvá absenci podle školního řádu

 Jiří Gajdoš

ZŘŠ pro 1.stupeň

Účastníci Post Bellum v olomouckém rozhlase

. Publikováno v Uncategorised

Český rozhlas Olomouc. Tak tahle tabule nás uvítala na docela nenápadném domě nedaleko olomouckého divadla na Horním náměstí metropole Olomouckého kraje. Bylo téměř jarní pondělí a účastníci projektu hledajícího pamětníky museli udělat další významný krok vedoucí k úspěšnému dokončení zajímavého celoročního úkolu.

Sice hned na začátku cesty se vyskytla drobná komplikace v podobě ne zcela nalezeného flash disku, nechceme-li přímo říci že disku ztraceného. Nepatrná nejistota z výsledku však zvítězila a všichni usedli do školního mikrobusu a zatím bez zpěvu výletních písní jsme se vydali vstříc všemu dnes novému. Čekal nás nelehký úkol, který se v daném okamžiku možná podobal prvním krokům astronautů v dalekém vesmíru v červenci roku 1969. Zvukový materiál jsme měli, obrazovou dokumentaci v podobě fotografií pamětnice paní Anny Hladké také, i životopis byl úspěšně na několikrát sepsaný.

Ale jak se do toho zapletl rozhlas? Aby byla celá práce kompletně prezentovatelná, bylo nutné na základě nahrávky vystřihnout a zpracovat asi tříminutovou reportáž mapující některé důležité okamžiky života paní Hladké. Sedmička zprvu nervózních žáků položila pamětnici otázky a ona odpovídala s radostí sobě vlastní. Sedmička těch, kteří byli postupně odvádění do zvukotěsné místnosti s těžkou závorou, aby si vychutnali první zkušenosti s rozhlasovým vysíláním. Všude samé mikrofony, kabely spojující něco s něčím jiným a nakonec ono magické červené světlo. Rozsvítilo se a nahrávání mohlo začít.

Když už všichni prošli svým prvním rozhlasovým křtem, bylo nutné ještě počkat na zvukového mistra, možná snad v tuto chvíli i kouzelníka, který výslednou nahrávku dovedl téměř k dokonalosti. Zmizely všechny šumy, příliš rušivě výrazné sykavky byly vybroušeny, zbytečné přestávky byly zkráceny na nutné minimum a ze světa zvuku tak postupně zmizelo i to, co ucho běžného posluchače nemůže ani zaregistrovat. Snad nezachytitelný časový úsek a snad i nezachytitelný kmitočet. Prostě krásná práce.

Ještě jednou zapadla těžká závora a všichni zúčastnění vyšli z rozhlasu za pravého poledne. Slunce si pohrávalo s jejich tvářemi chvíli uvyklými na místnost bez oken, ale snad dobře odvedená práce nakonec byla tím nejlepším důvodem k tomu, aby se všechno úsilí dobře oslavilo. A oslava dobrým jídlem je taky oslava. Tak tedy. Vzhůru třeba na Mc Bacon.

A se zvoněním na konec vyučování jsme naposled otevřeli dveře na kolečkách a vystoupili  do parku, který jsme prošli snad už tisíckrát. Však dnes poprvé jako zkušení frajeři z rozhlasu.

 Mgr. Ivo Janoušek